StreamAnalyticsFunctionJavascriptUdf

FieldTypeDescription
apiVersionstringazurerm.kubeform.com/v1alpha1
kindstringStreamAnalyticsFunctionJavascriptUdf
metadataKubernetes meta/v1.ObjectMetaRefer to the Kubernetes API documentation for the fields of the metadata field.
specStreamAnalyticsFunctionJavascriptUdfSpec
statusStreamAnalyticsFunctionJavascriptUdfStatus

Phase(string alias)

Appears on:StreamAnalyticsFunctionJavascriptUdfStatus

StreamAnalyticsFunctionJavascriptUdfSpec

Appears on:StreamAnalyticsFunctionJavascriptUdf, StreamAnalyticsFunctionJavascriptUdfStatus

FieldTypeDescription
providerRefKubernetes core/v1.LocalObjectReference
idstring
input[]StreamAnalyticsFunctionJavascriptUdfSpecInput
namestring
output[]StreamAnalyticsFunctionJavascriptUdfSpecOutput
resourceGroupNamestring
scriptstring
streamAnalyticsJobNamestring

StreamAnalyticsFunctionJavascriptUdfSpecInput

Appears on:StreamAnalyticsFunctionJavascriptUdfSpec

FieldTypeDescription
typestring

StreamAnalyticsFunctionJavascriptUdfSpecOutput

Appears on:StreamAnalyticsFunctionJavascriptUdfSpec

FieldTypeDescription
typestring

StreamAnalyticsFunctionJavascriptUdfStatus

Appears on:StreamAnalyticsFunctionJavascriptUdf

FieldTypeDescription
observedGenerationint64(Optional) Resource generation, which is updated on mutation by the API Server.
outputStreamAnalyticsFunctionJavascriptUdfSpec(Optional)
statekubeform.dev/kubeform/apis/base/v1alpha1.State(Optional)
phasePhase(Optional)