NotificationHubAuthorizationRule

FieldTypeDescription
apiVersionstringazurerm.kubeform.com/v1alpha1
kindstringNotificationHubAuthorizationRule
metadataKubernetes meta/v1.ObjectMetaRefer to the Kubernetes API documentation for the fields of the metadata field.
specNotificationHubAuthorizationRuleSpec
statusNotificationHubAuthorizationRuleStatus

NotificationHubAuthorizationRuleSpec

Appears on:NotificationHubAuthorizationRule, NotificationHubAuthorizationRuleStatus

FieldTypeDescription
providerRefKubernetes core/v1.LocalObjectReference
idstring
listenbool(Optional)
managebool(Optional)
namestring
namespaceNamestring
notificationHubNamestring
primaryAccessKeystring(Optional)
resourceGroupNamestring
secondaryAccessKeystring(Optional)
sendbool(Optional)

NotificationHubAuthorizationRuleStatus

Appears on:NotificationHubAuthorizationRule

FieldTypeDescription
observedGenerationint64(Optional) Resource generation, which is updated on mutation by the API Server.
outputNotificationHubAuthorizationRuleSpec(Optional)
statekubeform.dev/kubeform/apis/base/v1alpha1.State(Optional)
phasePhase(Optional)

Phase(string alias)

Appears on:NotificationHubAuthorizationRuleStatus