AvailabilitySet

FieldTypeDescription
apiVersionstringazurerm.kubeform.com/v1alpha1
kindstringAvailabilitySet
metadataKubernetes meta/v1.ObjectMetaRefer to the Kubernetes API documentation for the fields of the metadata field.
specAvailabilitySetSpec
statusAvailabilitySetStatus

AvailabilitySetSpec

Appears on:AvailabilitySet, AvailabilitySetStatus

FieldTypeDescription
providerRefKubernetes core/v1.LocalObjectReference
idstring
locationstring
managedbool(Optional)
namestring
platformFaultDomainCountint64(Optional)
platformUpdateDomainCountint64(Optional)
proximityPlacementGroupIDstring(Optional)
resourceGroupNamestring
tagsmap[string]string(Optional)

AvailabilitySetStatus

Appears on:AvailabilitySet

FieldTypeDescription
observedGenerationint64(Optional) Resource generation, which is updated on mutation by the API Server.
outputAvailabilitySetSpec(Optional)
statekubeform.dev/kubeform/apis/base/v1alpha1.State(Optional)
phasePhase(Optional)

Phase(string alias)

Appears on:AvailabilitySetStatus