ApiManagementIdentityProviderMicrosoft

FieldTypeDescription
apiVersionstringazurerm.kubeform.com/v1alpha1
kindstringApiManagementIdentityProviderMicrosoft
metadataKubernetes meta/v1.ObjectMetaRefer to the Kubernetes API documentation for the fields of the metadata field.
specApiManagementIdentityProviderMicrosoftSpec
statusApiManagementIdentityProviderMicrosoftStatus

ApiManagementIdentityProviderMicrosoftSpec

Appears on:ApiManagementIdentityProviderMicrosoft, ApiManagementIdentityProviderMicrosoftStatus

FieldTypeDescription
providerRefKubernetes core/v1.LocalObjectReference
idstring
secretRefKubernetes core/v1.LocalObjectReference
apiManagementNamestring
clientIDstring
resourceGroupNamestring

ApiManagementIdentityProviderMicrosoftStatus

Appears on:ApiManagementIdentityProviderMicrosoft

FieldTypeDescription
observedGenerationint64(Optional) Resource generation, which is updated on mutation by the API Server.
outputApiManagementIdentityProviderMicrosoftSpec(Optional)
statekubeform.dev/kubeform/apis/base/v1alpha1.State(Optional)
phasePhase(Optional)

Phase(string alias)

Appears on:ApiManagementIdentityProviderMicrosoftStatus


Sensitive Values

NameTypeDescription
client_secretstring